Betreft: Algemene Ledenvergadering op 1 juli en Regiovergaderingen op 21 juni

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In juli 2020 is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben vertegenwoordigers van de vier regio’s de bestuurstaak a.i. daarna op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden nauwgezet aandacht gekregen.

Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 1 juli om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV wordt op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 21 juni om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met regiospecifieke onderdelen.

Algemeen Bestuur:
Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

 • Dhr. Marcel Bielefeld – Voorzitter
 • Mw. Mirjam de Wit – Secretaris
 • Dhr. Anne Niemeijer – Penningmeester
 • Mw. Channa de Winter – regiovertegenwoordiger Regio Noord
 • Dhr. Ferdi v.d. Broek – regiovertegenwoordiger Regio Oost
 • Mw. Josina v.d. Velden – regiovertegenwoordiger Regio Zuid
 • Mw. Pauline v. Heugten – regiovertegenwoordiger Regio West

Fokraad:

De Fokraad wordt gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Op dit moment zijn er vacatures in de Fokraad voor regio Noord en Zuid:

Voordracht van Regio Noord aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Dhr. Loek Mulschlegel – fokraadslid Regio Noord

Voordracht van Regio Zuid aangaande het nieuwe fokraadslid:

 • Geen voordracht – op dit moment vacant

(Tegen)kandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen tot en met 17 juni worden ingediend bij het stamboekkantoor.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 18 juni) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 21 juni op de voor u van toepassing zijnde (online) locatie in uw regio en wel om 20.00 uur.

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

Jans Schepers, Eva Eigenhuijsen, Stella Martens en Petra van Zuthem

PS: Nogmaals de belangrijkste punten:

 • 21 juni Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
  • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
  • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de betreffende Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
 • 1 juli Algemene Ledenvergadering – waarvan de (online) locatie volgt
  • Vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen

 

Algemene Ledenvergadering 2018

 

 

 

 

 

Ter voorbereiding op de ALV welke gehouden zal worden op 18 april 2018 levert het bestuur ter bestudering haar leden de voorstellen welke in de Voorjaarsvergadering in de diverse regio’s in stemming zullen worden gebracht. En waarvan de uitslag dan vervolgens in de ALV zal worden bekrachtigd.

Tevens leveren wij een aangepaste tarievenlijst 2018. Hierin zijn de huidig te hanteren percentages verwerkt en tevens een aantal tarieven aangepast anticiperend op aangenomen voorstellen 2017 en gewijzigde procedures in het jaar 2017.

De informatie is tevens geplaatst onder het menu “VERENIGING” -> OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Algemeen Bestuur en Fokraad

Maandag 26 oktober j.l. heeft in Beekbergen de ALV plaatsgevonden waarin de totaaluitslag van de stemmingen in de regio’s  betreffende het Algemeen Bestuur en de Fokraad bekend zijn gemaakt en officieel bekrachtigd.

In het Algemeen Bestuur zijn benoemd:

WP_20151026_20_38_01_Pro

 

 

 

 

 

 • Adriaan Hamoen (voorzitter)
 • Loek Muhlschlegel (secretaris, niet op de foto)
 • Eile de Jong (penningmeester)
 • Margriet Nijenhuis (vertegenwoordiger Noord)
 • Wim Lovink (vertegenwoordiger Oost)
 • Eva Eigenhuijsen (vertegenwoordiger Zuid)
 • Yolanda Bonouvrié (vertegenwoordiger West)

 

In de fokraad zijn benoemd:

 • Lex Cornelius (Noord)
 • Gerard Vervoorn (Oost)
 • Herbert Hoedemakers (Zuid)
 • Betty Laan (West)

In deze nieuwe formaties zullen we verder gaan met de invulling van de doelstelling van onze vereniging

“Het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de New Forest Pony in Nederland“.

Uitslagen stemmen AB & Fokraad 2015

Inmiddels zijn het nieuwe Algemeen Bestuur en de nieuwe Fokraad alweer een aantal maanden actief. Wij ontvingen echter de vraag of de Stemmingsuitslagen nog op de website gepubliceerd konden worden. Hieraan geven wij graag gehoor.

Bij deze:

Stemmingsuitslag – regiovergaderingen 19-10-2015