Algemene Ledenvergadering 2018

Aanvulling bij de officiële mededelingen zoals geplaatst op 18 februari 2018.

Onder de officiële mededelingen is nu de agenda van de ALV 2018 toegevoegd.

Daarnaast is in gepubliceerde voorstellen een correctie doorgevoerd omdat één voorstel dubbel was vermeld waardoor voorstel nummer 3 komt te vervallen. Tevens is één voorstel welke in het totaal niet was vermeld, maar wel in de Najaarsvergaderingen reeds was opgevoerd en besproken, nu alsnog toegevoegd als voorstel nummer 12.

Lees meer —>